Guds beskydd – trosvittnenas styrka

Guds beskydd – trosvittnenas styrka

Guvernören i Fatimaregionen i Portugal var avfallen katolik som blivit portugisisk frimurare. Kyrkan hade många mäktiga fiender under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många katolska länder, också i Nya världen, i Mexiko.  

De tre barnen Lucia, Francisco och Jacinta skulle förhöras om Guds Moder Marias första uppenbarelse för de tre barnen som börjat den 13 maj 1917, en morgon efter att de varit i den heliga mässan. När barnen varit hos den lokale prästen och blivit utfrågade hade han sagt att han var som aposteln Thomas tvivlaren att han ville se själv innan han kunde tro barnen.

 Barnen hade sagt att Maria skulle låta ett tecken ske för människornas omvändelse och för att rädda själar att komma till helvetet. Alla barnens föräldrar – utom Franciscos och Jacintas pappa – var skeptiska och rädda för att familjerna skulle bli utskrattade av byborna i Fatima. Lucias mor var så rädd att barnen och de själva skulle råka illa ut och kanske behöva dö att hon bestämt att gå till bikt och ville ta Lucia med sig till prästen. Guvernören som då var på besök i Fatima ville locka barnen att erkänna att de ljugit och velat framstå som Jungfru Marias särskilda vänner.

Av ren vänlighet, trodde i alla fall barnen, erbjöd han att köra dem i sin vagn till Cova da Iria där Maria visat sig första gången över steneken där fåren betade. Barnen var glada men plötsligt märkte de att guvernören tog en annan väg till huvudorten Ourem västerut där han hade sin ämbetslokal. Han satte dem i fängelse bland grova brottslingar men de höll ut och bad rosenkransen. Flera av brottslingarna bad rosenkransen med dem.

Stenek  Quercus ilex Växer på västra och södra iberiska halvön och i Nordafrika. Den fäller inte sina gröna blad.
Stenek - Quercus ilex
Växer på västra och södra iberiska halvön och i Nordafrika. Den fäller inte sina gröna blad.

 

Först förhörde han dem tillsammans på sitt kontor men fick dem inte att ta tillbaka sin berättelse. Då försökte han bryta ner deras motstånd och förhöra dem var och en för sig. Han började med Jacinta, som då var sju år gammal, och trodde att hon skulle ge med sig av rädsla. Han hotade henne med döden om hon inte erkände att allt var ett påhitt. Han sa att hon skulle kokas levande i olja utanför byggnaden. Och han kallade in en tjänsteman och frågade om oljan var färdig. Jacinta var mycket rädd men hon svarade guvernören ”Jag dör hellre än att ta tillbaka något Maria sagt oss”.

När guvernörens handlande blivit känt reagerade folk med vrede och upprördhet och han tvingades be om ursäkt för sina förhörsmetoder. 

Vi kan bara beundra detta vittnes mod att stå fast vid det budskap Guds Moder gett barnen. Guds beskydd är starkare än något mänskligt hot. Det visade sig sedan också när det stora undret skett den 13 oktober 1917 inför mer än 50 000 människor som kommit till Cova da Iria utanför Fatima från när och fjärran, en del för att de trodde, andra för att ha tillfälle att anklaga Kyrkan för vidskepelse och fromt bedrägeri. Solmiraklet skedde, så som Maria lovat, och syntes på flera mils avstånd. De tre barnen förblev obrottsligt trogna det budskap de fått ta emot och visade sin kärlek till Gud, Kristus och Maria så länge de levde och trots alla de prövningar de fick gå igenom.

Ett av Marias budskap till barnen själva var att be rosenkransen så ofta som möjligt och inte glömma tillägget efter varje mysterium ”O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld och led alla själar till himlen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest”.

Den helige Johannes Paulus II har invigt hela världen till Marias Obefläckade Hjärta. När världsfreden på nytt verkar stå på spel är det viktigare än någonsin att be och göra uppoffringar till kärleken, som Lilla Thérèse lär. Det är kärlekens väsen ”att böja sig ned”, säger hon. Guds Son har verkligen ”böjt sig ned” som en frälsare för alla. Maria har också ”böjt sig ner” och visat sig och talat med ”enkla själar” – som herdebarnen i Fatima och som Bernadette i Lourdes och många andra som Gud utvalt att vara profeter bland människor i olika tider. Fastän ”enkla själar” har de blivit ”upphöjda själar” eftersom de utvalts att vara vittnen för Gud och det eviga livet i himlen. Det viktigaste budskapet är att Gud leder oss hela vårt liv som människor. När vi upptäcker det börjar vi leva trons liv på allvar.

Sr Lucia, som mottog den tredje hemligheten av Guds Moder, levde som karmelitsyster i klostret i Coimbra till sin död 2000. På sin dödsbädd kunde hon läsa ett brev från den helige Johannes Paulus II som räddades av Guds Moder Maria vid attentatet mot honom på S:t Petersplatsen den 13 maj 1981. På dagen 64 år efter Marias första uppenbarelse för Lucia, Francisco och Jacinta!  Pistolkulan som läkarna opererade ut ur den svårt sårade påvens buk finns nu inmonterad som tacksägelse i den krona som sitter på huvudet på statyn Vår Fru av Fatima i Portugal.

                                                                                                                        diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.