Gift er nu – allt ni behöver är en katolsk präst eller diakon och två vittnen!

Gift er nu – allt ni behöver är en katolsk präst eller diakon och två vittnen!

Festen kan vänta men inte kärleken!

Image

 

Gift er!

Vad som än händer er är ni i alla fall gifta för alltid – festen kan vänta! Eller vill ni förlänga förlovningstiden och leva som bror och syster en tid?

Ute i världen finns det kanske par som drabbas av coronavirus. Kanske den ena, kanske båda. Bröllopsfest är otänkbar!  Alla fester bryter mot sociala lagar och restaurangerna har stängt.

Paren som skjuter upp sina bröllopslöften till en osäker framtid bör fundera på de verkliga motiven för att gifta sig. Är det verkligen kärleken och samtycket till det äktenskapliga förbundet inför Gud som kommer först? Eller är det bröllopsfesten och ungdomsdrömmens romantik ni inte kan tänka er att missa?

Ni vet väl att ni som fria och döpta kristna kan ingå äktenskapet på en öde ö inför bara något vittne till era löften om ni bara i kärlek samtycker till äktenskapets heliga förbund. Ja, till och med utan vittnen kan ni viga er och Gud är ert vittne!

Ni har både gett er och tagit emot er som gåva av er själva.

Gåvan av er själva är er lyckas källa och fundament. Vet ni det – gift er!

Låt oss anta att en tsunami spolar ut er i havet och sköljer över den lilla ön där ni kämpar för livet. Var är ni då? Ni är i himlen och ni är som änglarna. Ni lämnade jordelivet som gifta. Ni hade funnit den som skulle ge er livets mening och ni hann uppleva skönheten i era löften. Gud bekräftade er kärlek!

Låt oss anta att ni är ett sådant par som säger: tsunamin är snart över och vi överlever. Vi kan fira bröllop med festen lite senare, om några månader, om ett år, eller två år, eller tre, eller inte alls?

För vilket par är kärleken det viktigaste?

Ni som bestämt er – gift er! Ni ska alltid ha varandra och Gud är er bröllopsvärd och gäst. Han förvandlar vattnet till vin! Jesus och Maria var inbjudna till bröllopet i Kana och de var med! Jesus gjorde sitt första underverk på sin heliga Moders bön.

Ni vet vad vi har sagt i den äktenskapsförberedande kursen: Vad Gud fogar samman får människan inte dra isär och lösa upp. Ni har knutit ett oupplösligt band mellan er två.

Vet ni det? Har ni redan uttalat förlovningens vackraste ord, ”Jag ber dig att bli min hustru, jag ber dig att bli min man, och jag vill vara bara din” – fullborda det!

Gift er!

Kärleken och förbundet i trofasthet är tecknet på Guds vilja och försyn.

Var därför inte rädda! Gud är kärlek.

Gud är det högsta goda för alla de par som funnit varandra och lovat varandra ära och kärlek till livets slut. Låt inte coronaviruset komma mellan er. Er kärlek är stark! Den är starkare. Den är uthållig! Ni har ett stort ansvar att vårda er kärlek så att den aldrig förminskas eller försvagas.

Gud välsigne era heliga beslut!

                                                                                                     diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.