Finns det en hållbar, ekologisk etik för människans sexualitet?

Finns det en hållbar, ekologisk etik för människans sexualitet?

Vi är väl medvetna om de ibland mycket häftiga och oförsonliga invändningar mot läran om fruktsamheten i äktenskapet, som fortsätter att hållas vid liv, men desto mer övertygade kan vi vara om den moraliska riktigheten i Kyrkans obrutna undervisning. De kritiska anser sig ha de rätta argumenten och håller fast vid dem ”till sisat andetaget”. De kommer inte att ändra sig och de ger sig aldrig.

Den utbredda kritiken mot Paulus VI: s encyklika om regleringen av födandet av barnen, Humanae vitae (1968), besvarades på olika sätt men främst genom Johannes Paulus II: s encyklika Veritatis splendor (1993) som med sitt fastslagande av de absoluta normernas existens underkände de moralteologiska revisionisternas påståenden att samvetet inför besluten kunde ta hänsyn till förmodade framtida omständigheter som kunde innebära ett mindre moraliskt ont men som kunde rättfärdigas. I sin mest långtgående kritik av påvens undervisning (sammanfallande med Pius XI: s Casti Connubii (1931) och konciliet) menade de att påvens ämbete inte hade kompetensen att undervisa på sexualmoralens område; till dem hörde fader Charles Curran). 

Charles Curran

Charles Curran (född 1934)

(Wikipedia, foto 1968 – med det nya p-pillret mellan fingrarna)

 

Bland dem som i stället försvarat läroämbetets kompetens i denna grundläggande fråga känner vi till många av de kyrkotrogna och lojala med läroämbetet, präster, biskopar, kardinaler, men också lekmän som Dietrich von Hildebrand, vars teologiska kvarlåtenskap nu förvaltas av en stiftelse som hans andra hustru Alice von Hildebrand ansvarat för fram till sin död 2021.     

Dietrich von Hildebrand (1889 - 1977)

Dietrich von Hildebrand (1889 - 1977)

 

Bland andra som försvarat det moralteologiska innehållet, teologer som också är kvinnor, med erfarenhet av äktenskap och moderskap, finner vi Janet E. Smith, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz och Gabriele Kuby.

Janet E. Smith

Janet E. Smith

 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

 

Gabriele Kuby

Gabriele Kuby

Kyrkans undervisning om sexualitetens yttersta syfte och mening måste hela tiden upprepas, förmedlas och förklaras som sanning och som bindande för samvetet. Inte minst när den medicinska teknologin erbjuder lösningar på den moderna sekulariserade människans alla problem med sin av naturen givna sexualitet. Gabriele Kuby är aktuell med sin senaste bok översatt från tyska till engelska, The Abandoned GenerationHanna-Barbara Gerl-Falkovitz tilldelades Ratzingerpriset 2021 bland annat för sin forskning om feminismen och genusideologierna.

                                                                                                          diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.