EU kontroll av sexualiteten - Maticrapporten?

EU kontroll av sexualiteten - Maticrapporten?

EU parlamentet bör med bestämdhet avvisa Pedrag Matics rapport från 2020 om kvinnors sexuella hälsa. Frågan kan ha avgjorts 23 juni 2021. 

Om rapporten skulle godtas blir aborter enligt EU tillåtna under hela graviditeten och den hittills gällande samvetsfriheten för vårdpersonal blir verkningslös. Visserligen har nationell lagstiftning tolkningsrätt men signalvärdet blir stort för andra framtida beslut.

Den principiella och positiva inställningen till försvaret av fostrets rätt till liv kommer att kallas ”Vägran till vård och sexuell hälsa”. 

Den enda vårdfrågan – rätten till livet!

Aborterna är inte en vårdfråga utan en fråga om mänskliga rättigheter. Konkret handlar det om kränkning av den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv.

Pedrag Matics rapport går den omvända vägen och menar att en graviditet är ett hälsotillstånd varje kvinna själv råder över.

Varför är EU oenigt?

Lagstiftningen om livets okränkbarhet varierar som bekant inom EU, från Maltas heltäckande skydd för det ofödda mänskliga livet till länder, bland andra Sverige, som gått den olyckliga vägen att bara utgå från kvinnans krav att med statens tillskyndan som en absolut rättighet att kunna avbryta graviditeten – utan hänsyn till fostrets status som person.

Fostret är alltid person

Var och en som orkar tänka sig in i detaljerna inser vilken katastrof det är för livet i dess oskyddade vagga. 

Ett godkännande av Maticrapporten skulle innebära en avhumanisering av staternas plikter att värna medborgarnas liv. Svaret måste vara ett tydligt nej.

Demokratins krav – full transparens

Rätten att författa rapporten och lägga fram den är i den demokratiska ordningen. Det hör emellertid också till demokratin att alla röstberättigade har rätt att vänta sig full transparens hur de valda ombuden röstar. På den punkten tycks det vara svårt från svensk sida. Det blir inga svar hur ombuden tänker rösta om Maticrapporten. Är det fråga om personlig anspråkslöshet?

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.