Dopfestens förfest – födelsedagen

Dopfestens förfest – födelsedagen

Födelsedagarna kan alla fira eftersom alla föds. Firas det som startpunkt för en ny medborgares liv eller firas det som en familjehögtid? Det är sorgligt om den glöms bort. Det är en glädje när den koms ihåg.

Tidningarna och sociala medier lever högt på att göra födslarna publika. Det har blivit alla samhällens ”Hall of Fame”. Men det är ju hedniskt. Firandet har sällan något med det eviga livet att göra. Det är livet här och nu som lyfts fram – ”din stund på jorden”.

Det är ju vackert och kan naturligtvis högtidlighållas. Inte minst när det handlar om kungliga personer som kronprinsessan Viktoria som alltid uppvaktas sommartid av folk från när och fjärran. Sol, fest och värme!

Det verkliga högtidlighållandet bör emellertid vara dopet och dopdagen. Det är startpunkten för det eviga livet. Utan dopets sakrament kan initiationssakramenten inte firas. Inte vigningen, inte de sjukas, inte bikten.

Det finns en fin tradition att fira dopdagen. Dopljuset familjerna tar med sig hem från kyrkan efter dopet bör man hålla i helgd. Att tända det hemma på dopdagen och tacka Gud med bön och förnyad tro är en vacker sed. Att komma till kyrkan på dopdagen och läsa trosbekännelsen vid dopfunten där det eviga livet tagit sin början är också en fin sed.

Snart nog, för livet på jorden är ju kort, kommer ett farväl under sorgegudstjänsten och begravningen i välsignad jord. Kyrkan kan uttala de underbara orden, ”Må Gud som låtit dig födas på nytt av vatten och Helig Ande fullborda det som han i dopet har påbörjat i dig”.

Sett i det eviga livets perspektiv är födelsedagen underordnad dopdagen. Den får all sin betydelse i det himmelska ”Hall of Fame”, det himmelska Jerusalem, Guds paradis, öppnat för de i Kristus frälsta själarna.

Firas födelsedagarna i Bibeln? Jo då, fyra gånger nämns födelsedagar i den Heliga Skrift. Herodes’ födelsedag nämns tre gånger, och en gammaltestamentlig kung, en gång. Andra födelsedagar finns inte i Bibeln.

Som lemmar i Kristi kropp kan vi alltså alltid med tacksamhet fira födelsedagar som förfester till dopdagarna.

                                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.