Djävulen går lös – över hela jordens yta. Anropa Maria om beskydd!

Djävulen går lös – över hela jordens yta. Anropa Maria om beskydd!

Djävulen söker de bästa huvudena - för att överta dem och förvandla dem till demoner. Djävulen är en realitet – en makt, en person, en ondska av ofattbar styrka och skandalöst utmanande sätt och arrogant. Han talar rakt in i vår fåfänga och girighet.  

Cirque Amazone  Georges Rouault (1930)
Cirque Amazone
Georges Rouault (1930)

 

När han fått ett byte är det förlorat och hör för alltid till hans onda kropp som hånar Gud och slår brutalt och hänsynslöst på de heligas kroppar. När han brutit igenom deras kroppsliga försvar tar han sig in i deras själar och fördärvar dem. De sanna martyrerna motstår honom och blöder i sina kroppar men deras själar kan han inte nå.

Vad var det som hände med Lenin och Hitler och Josef Stalin? Vad hände med Mao Ze Dung? En gång troende män som ville göra något gott. De ville befria människor från fattigdom och elände, från förtryck och orättvisa. Hur kunde de bli verktyg för den onda, personliga makten? Varför gick de till slut under själva?

Hitler ville återupprätta sitt lands ära och storhet och vann folkets förtroende - ”Make Germany great again!”

 Början av hans förvandling märktes i hans utbrott och oresonlighet. Han ville bygga det återupprättade Tyskland på kristendomens grund men blev kristendomens värsta fiende. Han var motsägelsefull men blev ändå trodd och beundrad som ledare.

 Han ville krossa den Katolska kyrkan om han fick tillfälle utan att förlora tid i planerna på världsherravälde. Han och hans närmaste började hysa hat mot judar. Hatets känsla var deras gemenskap. De ariska ideologerna fick honom att hata de orena raserna och förfölja dem till döds. Inga medel var honom ovärdiga. Hans utbrott mot sina generaler gjorde honom fruktad och åtlydd också i de vansinnigaste militära kampanjerna som kostade det egna folket miljoner döda.

Det fanns en daglighetens och vardaglighetens diktatur i nazismen. Stora, kunniga och respektabla män darrade som asplöv när de blev oresonligt utskällda av sin chef. Statschefens och regeringschefens dåliga humör och lynnighet förfinades till diaboliskt ledarskap.

Vem förvred huvudet på Josef Stalin som bedrev ett skräckvälde bland sina närmaste? Varför lydde de honom så blint? Därför att han hade skapat egen makt, makt att härska, makt att begära underkastelse, makt att förhärliga sig själv.

Vi får akta oss att tro att de stora ledarna ger sina undersåtar guld och gröna skogar, frihet och lyx åt alla i en ond värld. I själva verket leder de dem till en säker undergång därför att de bara tjänar sig själva. De har djävulens valspråk: ”Non serviam! Jag vill inte tjäna Gud!”  

Vi kan inte slå oss till ro därför att kommunismen och nazismen är historia. Djävulen försöker hela tiden på andra sätt att förleda oss genom att överta de bästa huvudena som vi beundrar och litar på. Den dagen de blivit korrupta av makt och egenkärlek är de dödsfara för oss alla.

Vem vill ha blodiga krig med oskyldiga lidande barn? Vem vill ha ett förödande kärnvapenkrig? Ingen! Men djävulen kan förleda alla!

Det är nu en tid för daglig bön och omvändelse. Trons välsignelser får inte gå förlorade genom lättja och brist på andlig vaksamhet. Guds Moder Marias Obefläckade hjärta kommer att segra över djävulens alla försök - om vi bara gör som Hon säger till oss: ”Omvänd er och tro på min Son Jesus”. Han är Herren!

Kristus på korset  Georges Rouault (1936)
Kristus på korset
Georges Rouault (1936)

 

Med Honom kan vi lida, med Honom vaka och be. Inget verkligt ont ska drabba oss om vi litar på Honom. Varje grav är en öppen grav ur vilken Han segerrik stiger ut i den nya dagens ljus, uppståndelsens härlighet. 

Bli Hans lärjunge nu, du som tvekar. Tvivla inte utan tro! Var med och rädda själarna från helvetets mörker och ensamhet.

                                                                                                      diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.