Det lokala och kollektiva åsiktstryckets problem

Det lokala och kollektiva åsiktstryckets problem

Måste människor underkasta sig den ”stolta” paraden för rätten till fri kärlek? Vad händer om de inte gör det?

Om de som driver den, eller ställer upp för den, säger att det egentligen handlar om fritt sex oavsett kön och ansvar för barn, skulle det vara en ärlig offentlig marsch i samhället. Om det handlade om rätten till romantiska förhållanden i sig, skulle det inte vara kontroversiellt. Det är steget ut över i sexualitetens mening som aldrig kan vara okontroversiellt.  Om man vill frammana bilden av erotik mellan personer av samma kön som en normalitet, har man velat göra ett genombrott i den traditionella förståelsen av den fysiska erotiken och kalla den kärlek. Sådan propaganda måste man försvara sig mot. När det dessutom ska genomföras med pukor och trumpeter som en glädjens frigörelse, är snuddade nära ett kollektivt tvång eller åtminstone en avsiktlig påverkansaktion.

Kärleken är en gåva men att leva den med ansvar är svårt. Ingen förnekar människor ett kärleksfullt liv tillsammans. Men att kalla den fria erotiska kärleken en rätt eller en rättighet är mer politiskt än ideologiskt. Jag kallar det hedendom men jag förväntar mig inte att andra gör det.

Att definiera en rätt kräver full överensstämmelse i samhället och i parförhållanden ömsesidighet. Vem som helst kan inte definiera en rätt. En åsikt eller en övertygelse blir inte av sig självt en rätt som är juridiskt bindande.

Sexuellt ofredande är inte fri kärlek, incest är inte genetiskt försvarbart. Där heterogen spermadonation är tillåten och praktiserad måste man räkna med ett växande antal okända genetiska syskon eller halvsyskon som kan bli ett gigantiskt socialmedicinskt problem. Att bryta mot naturlagen kan inte per definition vara progressivt och en rättighet.

Att paradera för begreppet ”fri kärlek” är bara möjligt om det är politiskt förberett.

Det finns många grupper som tar illa vid sig av sådana manifestationer. Man tycker inte att deras rätt finns.

Vi måste välja mellan ett kollektivt samvete och ett personligt. Kan jag av samvetsskäl inte ansluta mig till Pridemarschen måste jag inte bedömas som kollektivt illojal. Jag måste ha rätt att säga nej till ”Pride” som manifestation i den form den har och rätt att förvänta mig respekt för min uppfattning att fritt sex inte är synonymt med kärlek.

Samvetet är personligt, inte kollektivt. ”Konungen skall ingens samvete tvinga låta”, sa man förr. Det kallas respekt. Hur är det med dagens maktutövare, ”samhället”? Vill det samvetet tvinga låta? Svaret är naturligtvis ’nej’ av det skälet att man inte argumenterar utifrån filosofiskt metafysiskt genomtänkta begrepp, som ’tvång’, ’samvete’ eller ’naturlag’ utan utifrån enkla mätningar av attityder och opinionsundersökningar.

                                                                                                        diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.