Den sista tiden?

Den sista tiden?

I talet om tidens slut i Matteusevangeliet talar Jesus om flera stora tecken, både kosmiska och jordiska, för att varna hela Guds folk för sin blindhet och för att vara vaksamma: ”Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas” (Matt 24:29) och ”folk skall resa sig mot folk och rike mot rike och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra” (Matt 24: 7). ”Men”, säger Han, ”mina ord skall aldrig förgå” även om ”himmel och jord skall förgå” (Matt 24: 34-35). ”Håll er vakna”, manar Han, och var beredda ”ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen” (Matt 24: 44).

När Jesus talar om sin död i Johannesevangeliet säger Han: ”Ännu en kort tid har ni ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er” (Joh 12: 35).

 Ingen kan veta tiden därför måste vi leva som Guds barn som om dagen i dag var den sista dagen i livet. ”Gud är allt”, säger Teresa av Jesus. ”Gud är allt vi behöver”, säger hon.

Ja, men vi måste ta varning av tidens tecken för att inte ändå gå vilse på vägen. Händelser runt omkring oss ska inte skrämma oss för framtiden men göra oss vaksamma och inte synda mot samvetets varningar. Massmorden på oskyldiga, terrordåden och jordbävningarnas strömmar av glödande sten, och allt som kommer i dess väg, är varningar för vårt trosliv och vår moral.

Vulkanutbrottet 2021 på La Palma, Karnarieöarna
                   Vulkanutbrottet 2021 på La Palma, Karnarieöarna. Foto Desirée Martin (AFP/TT)

 

Förstörda byggnader på Chapel street i Melbourne 21 september 2021
Förstörda byggnader på Chapel street i Melbourne 21 september 2021.Foto: Asanka Ratnayake/Getty Images

 

Guds bud är bud och inte ideal utan lag. Det finns mindre och förlåtliga synder och dödssynder. Allt måste ångras uppriktigt och förlåtelse ges också när det är svårt. Gud förlåter ju oss! 

Våra gärningar kommer alltid att avslöja våra innersta tankar. Vi måste välja den verkliga ödmjukheten och bekämpa synden inom oss. Högmodet är varje människas farligaste fiende. ”Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner”, manar Jesus (Joh 12:36). Gör vi som Han säger har vi ingenting att frukta. Gud är med oss om vi själva väljer Hans väg. Det kan aldrig vara en väg utan korset. Han har vandrat den för vår skull! Guds Moder Maria har lidit med sin Son mer än vi kan fatta. Hon är vår tröst och vår styrka när det är som värst. Jesus har gett oss Sin egen Mor som mor för oss alla.

Vår Fru av Kibeho

Vår Fru av Kibeho

be för oss i prövningar och svåra stunder!

                                                                                                                 diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.