Covid-19, Alfa, Delta – och sedan?

Covid-19, Alfa, Delta – och sedan?

Försiktigheten och hänsyn till medmänniskan understryks av smittskyddsspecialisternas varningar för möjliga nya vågor i hela världen av luftburna virus.  

Vad är att vänta under tiden som komma skall? Det är oklokt att ropa ”faran är över”.

Corona virus i många starkare varianter
                                                    Corona virus i många starkare varianter

 

Tron på Guds ständiga beskydd och försyn blir desto viktigare för var och en i samspelet med andra i Kyrkan och i samhället. Alla skall ta vara på sin nästa och visa kärlek.

Ingen kan veta tiden för denna världs sista dagar och ingen utom Fadern vet dagen för den Yttersta Domen. Vad alla kan veta är att omvändelse och bot för synder alltid är rätt i tiden, vad som än händer.

Den som lyssnar till den Helige Andes ingivelser får en frid och en mänsklig beredskap och tillgänglighet som är till hjälp. Om vi nu alla måste räkna med lidande och död kan vi med större medlidande och förståelse tänka på alla våra systrar och bröder som länge plågats av krig och förföljelser, brist på vatten och föda för dagen medan vi själva haft tak över huvudet och mat på bordet.

Så många av våra medmänniskor har varit drabbade och inte kunnat få hjälp för ingen har sett dem eller vetat var de tagit skydd. Må Gud i sin oändliga barmhärtighet trösta dem med sin kärlek och trofasthet!

Johannes Uppenbarelsen 11: 15
    Johannes Uppenbarelsen 11: 15

 

Många kommer att läsa om tidens slut i Johannes Uppenbarelse. Det är Guds ord och även om synerna är skrämmande och påverkar oss djupt så innebär Guds ord alltid en levande relation till Gud och ett tilltal mellan Fadern och Hans älskade barn som han känner genom sin Son Jesus Kristus, den Uppståndne Frälsaren. Där Gud är, finns ingen rädsla kvar, där kärleken fortsätter att vara aktiv i bön och goda gärningar, finns alltid Hoppet.  

Efter Covid 19, Alfa och Delta finns alltid tron, hoppet och kärleken som övervinner all oro och förvirring! När den sjunde ängeln blåst i basunen (Upp 11:15-19) och visionen av den sista domen blivit tydlig säger Guds ord:

”Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel.”  

Ingen kan profetera om den tiden men de sanna profeterna kan vittna om lagen och domen, om försoningen och frälsningen. Alla kan med samvetets hjälp välja att tänka och göra det goda och undvika allt ont. Det är det onda, inre, viruset man måste bekämpa i förening med Kristus och hans heliga Moder Maria och S:t Josef.

                                                                                                         diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.