Be rosenkransen på lämplig plats

Be rosenkransen på lämplig plats

På den tiden då Marialegionen var aktiv i S:t Franciskus församling kom legionärer från Irland med fr John Harvey från Liverpool till Jönköping, och senare Kalmar, för att vittna om vår Herre Jesus Kristus med hjälp av rosenkransen offentligt och bokvagn med skrifter från Catholic Truth Society. Fader Harvey tog hela sin semester för legionens apostolat, må han vila i frid!

Kyrkoherden då var positiv och informerade församlingen om PPC – Perigrinatio Pro Christo – och möjligheten att be rosenkransen på några platser i Jönköping utomhus. Jag hade själv varit med om en sådan vallfärd för Kristus med legionärer från Dublin i Skottland i en församling i Auchterarder, sydväst om Dundee. Jag visste hur det gick till att be rosenkransen i någon park och sedan inbjuda människor till möte. Med oss var också ett antal skolsystrar från Dublin.

I Jönköping bad vi rosenkransen utan incidenter på stan och på Bymarken. Lena och jag hade bokvagnen på Öster och delade ut småskrifter (på engelska!) och svarade på frågor. Neokatekumenala vägen har haft sådana liknande offentliga vittnesbörd på Esplanaden i Huskvarna och fått kontakt med många som intresserat sig för Katolska kyrkan. Det var ett underbart initiativ!

Den lilla bokvagnen på stan var i sig ingen framgång men ett litet tecken på kallelsen att göra Kyrkan lite mer känd i en konservativt luthersk miljö. Nu har vi S:t Maximilians katolska boklåda i församlingskyrkan. Det är en skattkammare med katolska böcker och devotionalier – men det är inomhus – inte på gator och torg!

Så har det kunnat gå till i all enkelhet i nutid. Vi måste vara tacksamma för vår religionsfrihet!

Vad har skapat stora rubriker är däremot koranbränningarna i Stockholm med kända konsekvenser. Danmark har nu i lag förbjudit sådana offentliga manifestationer. Sverige lär inte följa efter.

Till min sorg och förskräckelse upptäcker jag att grupper av katoliker som bett rosenkransen utanför Maria Obefläckade Hjärtas kyrka i Madrid i Spanien har drivits bort av polisen på order av den lokala regeringen. Många har kommit för att be, stående eller på knä utanför kyrkan. Är det ett fritt land när detta inte får förekomma? Har inte Spanien en katolsk historia och kultur? Vad beror motståndet på?

Situationen för Kyrkan i det ”katolska” Spanien är för närvarande mycket svår. I alla sammanhang bekämpas Kyrkan som står för den kristna trons sanningar och vill påminna om det mänskliga livets värdighet från konceptionen till den naturliga döden.

Nu är alltså också den offentliga manifestationen med bön och i full respekt för allas frihet bestraffad av en lokal regering. De bedjande måste ge sig av. Viljan att offentligt visa på den kristna tron – utanför själva kyrkorummet – stoppas och får inte komma till synligt uttryck.

Här i Sverige skulle det inte kunna ske på samma sätt. Åsiktsfriheten går långt här – ibland för långt – som när den är konfliktskapande.

Vi kan fortfarande ha Corpus Christi procession utomhus i juni – med tillstånd av polisen. Vi kan be rosenkransen utomhus offentligt – om det finns grupper som de som besökte Jönköping för 50 år  sedan. Det är tid ”för stenarna att ropa”!

Be för oss heliga Guds Moder Maria att vi blir värdiga Kristi löften!

För dem som kan spanska, besök hemsidan

AbogadosCristianos.esoch låt oss be för Spanien!

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.