Artens överlevnad – vår huvudvärk?

Artens överlevnad – vår huvudvärk?

Stearinljusens tid

Framgångarna har alltid en baksida visar historien. Var skulle vi vara i dag utan elektriciteten? Stearinljus och dålig luft i städerna, barnafödande i gårdarna på landet utan topputbildad medicinsk personal, dödliga epidemier och låg livslängd.

Apparna – vår tid

Allt välstånd distribueras genom elektricitet. Kolla bara apparna i din mobil! Vi är totalt elberoende.

Penicillinet? Hur otroligt stor hjälp har det inte varit, men om överanvändningen skapar resistens? Finns något annat att tillgripa och som är överkomligt?

Vår livsmedelsproduktion? Affärerna dignar av odlingarnas mångfald. Men hur länge? Storskaligheten i jordbruket har en baksida. Vad händer med ekosystemen? Varför förlorar vi dagligen djurarter? Hur är det med bina och insekterna? Behövs de?

Vår biologiska mångfald – naturens mirakel?

Tror vi på den biologiska mångfaldens betydelse? Då måste vi sluta med våra mest effektiva bekämpningsmedel.

Men hur är det med oss själva då – som art? Har vi inte också ett bekämpningsmedel med baksidor: preventivmedlen. P-pillret har kallats den moderna ”kemiska korsetten”. Vi har ett storskaligt humanbruk som njuter de rikas alla privilegier. Men hur länge? Vi har byggt in ett kontrollsystem av all mänsklig fertilitet som ställer frågan om själva artens överlevnad.

Childless sex

Krafter, med bland andra några av världens rikaste kvinnor som finansiärer, inriktar sig nu mot det folkrika Afrika i en ny form av kolonialism, familjeplaneringsklinikerna. De pushar alla för kvinnors ”childless sex” och tillgång till abort. Men afrikansk livsstil håller fast vi familjernas flera barn, äktenskapets värde och samhället på hemmets primära grund. Det är en nagel i ögat på västvärlden som pumpar in pengar och information för att också ”normalisera” hbtq, få ner födelsetalen och omorientera familjebegreppet.

Bäste herr President!

Den nigerianska författarinnan Obianuju Ekeocha skrev en gång ett öppet brev till president Barack Obama: ”Bäste herr president, jag ber er, låt oss behålla vår afrikanska livsstil och gör inte transpersoner till ”hjältar” och ”ikoner” för våra unga” (se hennes nya bok Target Africa, 2018).

Fåret Dolly (1996 – 2003) – den klonade framgången

Det går framåt med produktionen av liv trots allt. Vad är det som säger att inte mänsklig kloning kommer att applåderas en gång i framtiden – provrörsbefruktningen fick ju sitt bifall för länge sedan – och det lyckades ju med fåret Dolly från Skottland. Världens mest berömda får!

Samtidigt måste världsbefolkningen hållas i schack. Sverige bidrar på sitt sätt. Enligt tidningsuppgifter i november 2018 berömmer Melinda Gates Sverige för att vi ur världsbefolkningssynpunkt ”gör skillnad”. Vi har rätt ”core values” – rätt värdegrund. Vi får beröm för att vi stämmer in i den västerländska kören av förhoppningar om nya ”mänskliga rättigheter”, bland annat den efterlängtade aborten som mänsklig rättighet. Det kallas visst något annat. På engelska heter det i alla fall Planned parenthood.

Kampen mellan ont och gott
Kampen mellan ont och gott - mellan djävulen och Kristus

 

Det finns en som är nöjd och skrattar i mjugg: djävulen! I Kina har tvillingflickorna Lulu och Nana kommit till världen enligt en YouTube från forskaren He Jiankui. Några ingrepp i generna i embryot lyckades och både barn och föräldrar är nöjda, sägs det. Men hur många embryon har då dött i processen? Eller dödats?

Men sådan ”framgång” – nej tack! Livet är en gåva av Gud och får inte sorteras eller manipuleras som en vara vilken som helst. Det är möjligt att genomföra nya tekniker men omöjligt att reparera skadorna när de väl inträffat. Historikern Arnold Toynbee har sagt att ”civilisationer inte går under på grund av krig – utan genom självmord”!    

Vi kristna måste vara Världens ljus – eftersom vi hör till Kristus. Om det krävs av oss att vittna om Sanningen är vi kallade att göra det – med risk för att vara ”obekväma”. Vi kan aldrig vara Skapelsens herrar, bara dess tjänare i ödmjukhet!

                                                                                                                                 diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.