11 september 2021

11 september 2021

Alla i min ålder minns dagen 11 september 2001 då terrorattacken drabbade World Trade Center och Pentagon i Washington DC, USA, och det fjärde planet som missade sitt mål i huvudstaden. När vi i dag ser 20 år tillbaka i tiden ser vi hur stor skada attacken gjort i hela världen och förändrat förutsättningarna för fred. Jag kände stor tacksamhet för den lilla dikten av Mattie Stepanek som jag av en händelse hittade på amerikanska National Catholic Register. Hans budskap sammanfaller med S:t Paulus VI som också i en svår internationell tid höll fast vid att ”freden är möjlig”. Jag översatte dikten som till formatet är liten men till sitt innehåll stor.

Bild Brittanica
                                                                              Bild Brittanica

 

För den värld vi ännu har

av

Mattie Stepanek

Vi måste sluta.

Bara sluta.

Stanna upp ett litet ögonblick….

Innan någon

säger eller gör något

som kan såra någon annan.

Vi måste hålla tyst.

Tysta bara vara.

Tysta ett litet ögonblick…

innan vi för alltid förlorar

välsignelsen att sjunga

hjärtats allt starkare sånger.
 

Vi måste lägga märke till vad som sker.

Bara detta enkla att lägga märke till.

Ett litet ögonblick att se och förstå…

innan hela vår framtid rinner iväg och bort i vår ödmjukhets damm och aska.

Vi är så lika på så många olika sätt.

Våra olikheter är oersättliga skatter.

Vi är en mosaik av gåvor

att leva av och att ge av och att ge plats åt.

Stanna upp, var tyst och se och kom ihåg…

 

Vi behöver bara vara.

Bara vara.

Vara en stund…

Vänliga, stilla, oskuldsfulla, tillitsfulla

som barnen och lammen,

som aldrig dömer eller ger igen.

Så låt oss då be

på olika sätt men ändå tillsammans.

Innan det inte längre finns en värld som är vår, inget liv,

inget hopp om fred.

 

Mattie Stepanek var 11 år när han såg vad som hände den 11 september 2001 i New York på Manhattan i USA. Han dog ung i en ovanlig obotlig sjukdom men hann med att skriva flera böcker och dikter som en ambassadör för freden. Ett nybildat sällskap arbetar för att Mattie Stepanek ska undersökas för helgonförklaring. Läs mer på A Child’s Profound Reflections on 9/11| National Catholic Register (ncregister.com).

Dikten är översatt till svenska 11 september 2021. Besök gärna hemsidan Peace is Possible - Mattie J.T. Stepanek Foundation (mattieonline.com)!

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.