Människan är "mottaglig" för Gud. Den franciskanska meditationen AMOR

Människan är "mottaglig" för Gud. Den franciskanska meditationen AMOR

Katolsk Horisonts videokategorier