Ljudinspelning. Predikan 6 mars 2022. Fastetidens andliga utmaningar