Ljudinspelning. Predikan 3 mars 2023. Rättfärdighet större än de skriftlärdas