Ljudinspelning. Predikan 2 januari 2022. Människan är skapelsens krona