Ljudinspelning. Predikan 18 december 2022. Att sprida Kristusdoft