Ljudinspelning. Predikan 11 juni 2023. Kommunionen är en ynnest!