Ljudinspelning. Predikan 11 juni 2023. Hur behandlar vi Herren i Eukaristin?