Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 4 februari 2024. Kyndelsmässodagen

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 4 februari 2024. Kyndelsmässodagen

Katolsk Horisonts videokategorier