Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 13 augusti 2023. 19 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 13 augusti 2023. 19 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier