Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 11 februari 2024. 6 söndagen under året

Ljudinspelning. Diakon Göran Fäldt. Predikan den 11 februari 2024. 6 söndagen under året

Katolsk Horisonts videokategorier