Ljudinspelning. Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona. 7 april 2023