20-års jubileum av invigningen av Katolska Kyrkan i Järfälla. Predikan av Kardinal Arborelius

20-års jubileum av invigningen av Katolska Kyrkan i Järfälla. Predikan av Kardinal Arborelius

Katolsk Horisonts videokategorier