Två historiska mässtillfällen

Två historiska mässtillfällen

1.Helige Eriks festdag firas i Uppsala domkyrka med kardinal Anders Arborelius. Detta är förrsta gången en pontifikalhögmässa firas i denna katedral sedan reformationen.Från 18 maj 2019

2. Heliga mässan firas i Fresta medeltida kyrka, där troligen Heliga Birgitta blev döpt. Detta med en pilgrimsgrupp från USA. Från 2 juni 2019

Foto: Hasse Billing

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo