ROSENKRANSEN | Vad är det?

ROSENKRANSEN | Vad är det?

Varför ska jag be rosenkransen? Vart kommer denna tradition ifrån? Hur kan denna bön hjälpa mig? Vad är rosenkransen över huvud taget? Allt detta och lite till besvarar p. Krystian Zacheja i denna video.

Videon är en introduktion till en kort filmserie som kommer att publiceras under första veckan i oktober månad. De nästkommande videorna är rosenkransbönen tillsammans med p. Krystian och två av hans församlingsmedlemmar. De delas upp efter diverse mysterier: de glädjerika, smärtorika, ärorika samt ljusets mysterier.

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo