Några Sekunder Om Kyrkans Under - Vad är Guds Nåd?

Några Sekunder Om Kyrkans Under - Vad är Guds Nåd?

”Några Sekunder om Kyrkans Under” är en serie med p. Krystian Zacheja, salesian och kyrkoherde i Järfälla.

Avsnitt 2 handlar om ”Guds Nåd” och detta förklaras bara på några minuter.

Hjälp EWTN Sverige att sprida Guds eviga ord

Överväg en donation, även en liten månatlig!

Help EWTN Sweden to spread the Eternal Word of God

Consider some donation, even small monthly! Please see

https://www.ewtn.se/donations

För svenska följare:

https://www.ewtn.se/stod-oss

bankgironummer: 5963-5268

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo