Från Oljevigningsmässan den 4 april 2023

Från Oljevigningsmässan den 4 april 2023

Sekvenser från Oljevigningsmässan den 4 april 2023. Här kan man för en gångs skull se merparten av de präster som ingår i vårt enda katolska stift. Detta var också första gången som den Apostoliske nuntien för Island och Sverige, ärkebiskop Julio Murat, framträdde.

Sequences from the Chrism Mass in the Catholic Cathedral of Stockholm, on 4th of April 2023. For once, most of the priests of our only Catholic diocese can be seen here. This was also the first official appearance of the Apostolic Nuncio to Iceland and Sweden, Archbishop Julio Murat, in our Diocese,

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo