Fest av vår Fru av den mirakulösa medaljen - 27 November

Fest av vår Fru av den mirakulösa medaljen - 27 November

V. O Maria, avlad utan synd,

R. Be för oss som tar vår tillflykt till dig Herre Jesus Kristus, för att öka och sprida devotionen till Din Moders obefläckade avlelse valde Du att uppenbara den mirakulösa medaljen för den heliga Catherine Labouré, vars ödmjuka föredöme vi vill efterlikna så att även vi, i både ord och handling, må lovprisa detta mysterium. Amen.

NOVENA-BÖN

O obefläckade jungfru Maria, Moder till vår Herre Jesus Kristus, och vår Moder, med djupaste förtroende för din mäktiga förbön, som manifesteras så ofta genom den mirakulösa medaljen, ber vi, dina kärleksfulla och förtroendefulla barn, att du förmedlar oss det vi ber om under denna Novena, om det är till nytta för våra odödliga själar och de själar för vilka vi ber. [Nämn här dina böneintentioner] Du vet, O Maria, hur ofta våra själar, vid anammandet av den heliga Kommunionen, har varit din Sons helgedomar, Han som hatar orättfärdighet. Utverka därför i oss ett djupt hat mot synden och ett rent hjärta, rotfäst i Gud, så att alla våra tankar, ord och gärningar, lovprisar Hans ära. Ingjut i oss också en anda av bön och självförnekelse så att vi genom bot kan återställa det vi har förlorat genom synd och till slut får nå fram till den himmelska boningen, där du är Drottning över änglar och människor. Amen.

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo