Det katolska Skandinavien del 5

Det katolska Skandinavien del 5

Detta är femte och sista delen av fem halvtimmesprogram, där man får möta olika sidor av vår katolska minoritet i tre nordiska länder, Sverige, Norge och Danmark. Programmen är textade på svenska. Här finns berättelser från enskilda om vad tron betyder för dem, skildringar av den katolska gemenskapen över alla gränser och åldrar, scenerier och platsbeskrivningar, glimtar av församlingslivet, berättelser av historiskt intresse, och mycket mer. I detta avsnitt får vi möta kaldeiska ungdomar i Södertälje och veta lite om när deras biskop Saad Sirop Hanna blev kidnappad hotad till livet i Syrien. I Köpenhamn hjälper man varandra så att de äldre inte hamnar i isolering. Från Göteborg hör vi funderingar om prästkallet hos f. kyrkoherden Tobias Unnerstål och även en ung man, Nicholas Fredestad, i församlingen. I Stockholm slutligen får vi vet hur körledaren Elisabeth von Waldstein tänker om sitt yrke som också är ett kall. Produktion: EWTN Global Catholic Television Network med stöd från EWTN Nordic.

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo