Corpus Christi in Stockholm, Sweden

Corpus Christi in Stockholm, Sweden

A short review of the traditional Corpus Christi procession from the Catholic Cathedral in Stockholm, Sweden, a dominatly protestant country. It is rarely known for its expressions of Catholic life. However, this is a manifestation of it and it creates questions of curiosity from the people around. Holding the monstrans is the Dean of the Cathedral, fdr Grzegorz Janski. You can also see our beloved bishop here, Cardinal Anders Arborelius OCD.

Help EWTN Sweden to spread the good Word of God Consider some donation, even small monthly!

Please see https://www.ewtn.se/donations

För svenska följare: https://www.ewtn.se/stod-oss

bankgironummer: 872-2704 swish: 1231827203

EWTN Nordic

EWTN, Eternal World Televsion Network, är idag världens största religiösa TV nätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Huvuddelen av programmen på EWTN Nordic är engelskspråkiga program textade på svenska, men ambitionen är att producera egna program som skildrar en nordisk katolsk verklighet genom bland annat intervjuer, bevakning av händelser och sändningar från mässor.

Då vi är en grupp lekmän som börjat i liten skala med endast ideella insatser är vi beroende av gåvor och donationer för vår verksamhet och speciellt för att kunna producera egna program. Vi har ett nära samarbete med Katolsk Horisont, en svensk katolsk webkanal som produceras av franciskanerna i Sankt Franciskus Katolska församling i Jönköping.

Vår hemsida: www.ewtn.se

Redaktionen består idag av:

Redaktionschef: Ulf Silfverling
Teknisk ansvarig: Peter Wiberg

EWTN Nordic loggo