Kardinal Anders Arborelius

 

Predikan. 3 söndagen under året 2021– Guds Ords söndag

Predikan. 3 söndagen under året 2021– Guds Ords söndag

Varje söndag får vi ta emot Guds ord som en outsinlig gåva, både som en helt personlig gåva till var och en av oss och som en gåva till hela kyrkan, ja, till hela mänskligheten. Det är typiskt för Guds sätt att handla. Han vill nå varje enskild person och ingå ett unikt kärleksförbund med henne som aldrig kan upprepas. Samtidigt vill han dra in alla människor i detta förbund. Idag ser vi att Jesus personligen vänder sig till några fiskare och kallar dem till att bli människofiskare, alltså att hjälpa andra människor att ta emot honom och hans förbund. Var och av dem tilltalas på ett unikt och personligt sätt och samtidigt inlemmas de i samma förbund som är öppet för alla. Om vi tänker efter är det samma strategi som Jesus använder i alla tider, också här och. Var och en av oss är kallad till att öppna sig för Jesus på ett unikt och personligt sätt, för att förstå att Jesus ser på oss som en högt älskad och efterlängtad person som han vill överösa med sin nåd och kärlek. Samtidigt vill han inlemma oss i det universella förbund, där vi alla blir bröder och systrar, som tillsammans får lova och prisa honom, efterfölja och tjäna honom och göra honom känd. Vi blir lemmar i hans kyrka. Vi blir ett heligt folk, som mer och mer får förvandlas till en allt större Kristus-likhet. När vi idag tar emot Guds ord, gör vi det på detta sätt. Var och en av oss får begrunda vad Gud vill säga oss just idag. ”Herre, lär mig dina vägar” (Ps 25:4), sjöng vi i responsoriepsalmen. Var och en behöver få vägledning, tips för sitt liv. Var och en lyssnar på sitt sätt och fastnar för Guds ord utifrån sin förväntan och sitt behov. Därför är det viktigt att verkligen lyssna, lyhört och hörsamt. Bara det är svårt för oss som hela tiden är förströdda och har svårt att samla oss. Samtidigt får vi tro att Gud har ett gemensamt budskap till oss alla. Idag tycker jag att kollektbönen – som så ofta – sammanfattar detta tydligt och klart: ”Styr våra handlingar enligt din vilja, så vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar:” Guds ord skall hjälpa oss att bli rika, inte på juveler och aktier, utan på goda gärningar. Som Jesu lärjungar har vi tillgång till en skatt i hans namn. Guds ord hjälper oss att se med Jesu ögon på tillvaron, att älska vår nästa med Jesu hjärta och bli hans händer i världen som förmedlar hans omsorg omkring oss. Påven Franciskus talade nyligen om en ”omsorgens kultur”, som ett kriterium på om vi verkligen lever i Jesu efterföljd. Det finns alltid någon som behöver just din och min omsorg. Om vi inte ger denna omsorg, riskerar något att gå förlorat som aldrig kan återställas. I dagens evangelium, Guds speciella gåva till oss idag, sammanfattar Jesus Guds budskap i fyra punkter: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15). Det är sällan som Jesus så schematiskt och pedagogiskt sammanfattar vad han vill säga. Guds ord förmedlas på ett så tydligt sätt, att det inte går att missa vad han vill säga oss. Förutsättningen är som alltid att vi vill lyssna och ta emot hans ord som en gåva, som kan förändra vårt liv och göra oss till äkta lärjungar. Att vara lärjunge innebär att lyssna på helspänn och med glädje ta emot den lärdom som vår Lärare Jesus vill dela med sig av till oss. 1.Guds rike är nära. Jesus talar ständigt om Guds rike, himmelriket, i evangeliet. När Gud blir människa i Jesus Kristus, kommer Gud in i vår värld för att genomsyra den med sin lag, sanningens och kärlekens lag, som Anden ingjuter i vårt inre för att vi i vår tur skall förändra och förbättra den värld där vi lever. Guds rike är både något djupt inom oss och något som banar sig en väg mitt ibland oss. Allt beror på om vi är mottagliga och vill lyssna på Guds röst. Gud förblir oss alltid nära. Han är oss närmare än vi är oss själva. 2. Tiden är inne. Det är nu, just nu, som Gud talar till oss genom Jesus. Inte igår eller i morgon. Det är här och nu vi måste leva i Guds närvaro och ta emot Guds rike. ”Tiden krymper” skriver Paulus, ”den värld som nu är går mot sitt slut” (1 Kor 7:29, 31). Gud bryter sig in i vår tid just nu, i detta ögonblick som aldrig återkommer. Därför måste vi ta emot honom nu, sedan kan det vara för sent. Vi får inte skjuta upp detta möte, tills vi blir pensionerade eller inte har något bättre för oss. Det är vår stora frestelse att inte leva här och nu. Så lätt fastnar vi, antingen i det förflutna, i den gamla goda tiden eller i barndomens trauma – eller drömmer vi om en idealisk framtid eller oroar oss för allt som skulle kunna hända oss. Men det är bara nu, i detta ögonblick, som vi kan öppna oss för Guds rike. 3.Omvänd er. När Jesus talar till oss, när Guds ord drabbar oss, leder det alltid till omprövning och omvändelse. Vi kan inte förbli vad vi är och sitta fast i vår gamla människa, när Guds rike är nära och tiden är inne. Vi kan inte dra oss undan i vår egen förträfflighet och gnälla och klaga på de andra, på staten, på kyrkan. Det är mig det gäller, inte de andra. Det är ibland det svårast av allt för oss, som så lätt skyller ifrån oss eller inte har förstått vår värdighet som Guds älskade barn. Det är så lätt att antingen överskatta eller underskatta sig själv. Den stora glädjen ligger i att förstå att Gud älskar mig så mycket, att han vill fullborda sitt verk i mig, sitt unika mästerverk, så att jag mer och mer kan återspegla något av Jesus. 4. Tro på budskapet. Allt som inte sker av tro, säger Teresa av Avila, är synd. Det låter jobbigt och det är jobbigt för den gamla människan. För den nya människan är det goda nyheter, för hon förstår att tron är den lampa som skall leda henne ut ur mörker, synd och meningslöshet. Tron är den gudagåva som ger henne ljus att förstå Guds mening. Tron är den sanning som fördriver lögn och halvsanningar. Tron förbinder henne ständigt med den Gud som har talat till oss i sin Son. Tron öppnar ett evighetsperspektiv för oss. Himlen är redan öppen på glänt. Här och nu är Guds rike mitt ibland oss, oändligt nära. Låt Guds ord verka i all sin kraft!

källa katolskakyrkan.se

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.