Vad lockar med gamla mässan?

Vad lockar med gamla mässan?

Jag älskar den nya mässan - den är ju mässan. Men många katoliker föredrar den gamla. Jag älskar den också - den är ju mässan.

Är det något som är jobbigt med nya mässan?

Upplevs den gamla som mer allvarlig? Som mer religiös?

Är det något man slipper i den gamla mässan? Är det här som skon klämmer?

Kvinnliga ministranter?

Kalken till alla?

Extraordinarie kommunionsutdelare?

Fridshälsningen?

Präster som showar sig genom mässan, som vill äga den och göra den till sin egen plattform?

Mässan firad versus populum?

Svenska språket?

Evangeliet läst mot folket?

Barhuvad präst under hela mässan?

Avsaknad av manipel?

Jag respekterar och grunnar.

                                                                                     Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.