Vaccinationsverksamhet

Vaccinationsverksamhet

”Jag får kräkreflexer varje gång jag hör Tio Guds bud nämnas”, sa en tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Många lyssnare till mina predikningar är nog trötta på mitt eviga tjat om buden. Jag förstår dem. Men föraktet för buden simmar faktiskt omkring i den svenska protestantiska kristenheten. De anses ”avskaffade ”. Därför måste jag vaccinera mot denna heresi. Så att inte också vi katoliker drabbas av villfarelsen.

Och jag är i gott sällskap. Redan Irenaeus av Lyon skrev på 200-talet: ”Buden är inte avskaffade.”

Samma uttryck finns i Katolska Kyrkans Katekes. Här betonas också sambandet mellan lagen och nåden. Nåden som ges oss genom sakramenten sätter oss i stånd att än djupare hålla buden.

Vi skiljer ju inte som heretikerna mellan lag och evangelium. Detta kätteri brännmärktes redan av Tertullianus död 220.

Tio Guds bud tillhör ju den naturliga lagen. Den inses av varje människa som lyssnar till sitt samvete. Därför är det extra viktigt att vaccinera mot allt förakt för buden.

Så det kommer jag att fortsätta med.

                                                                                                 Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.