Synder under radarn

Synder under radarn

Biktspeglar av det kyrkotrogna slaget i all ära men inte ens de är heltäckande.

Vi har ju lagt märke till följande. Fromma män och kvinnor som sköter sin bikt väl, går i mässan på söndagarna, ber hyfsat varje dag beter sig ändå obehagligt. Mycket märkligt! Det är något som inte stämmer.

Ett par råd.

Min biktfader var en gång försenad till min bikt. Därför hann jag rannsaka mig lite till. Då blev jag förskräckt. Mycket gamla pinsamheter dök upp. Då upptäckte jag att dessa pinsamheter var helt eller delvis synder. Skönt att äntligen bli av med. Tänk alltså på pinsamheter i det förflutna. Du kommer att göra fynd som du äntligen kan bikta bort.

Ett råd till. Lyssna på antydningar om dina brister i karaktären. De framförs ibland i skämtets form. Med åtföljande vänligt skrattande. Låt dig inte luras av det. Det ligger nog ändå något bakom. Kanske har jag till och med skadat mer än jag förstår. Så låt oss lyssna på de andras antydningar.

Så kan i alla fall några av synderna under radarn upptäckas.

                                                                                                            Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.