Svär inte så förbannat!

Svär inte så förbannat!

Ett barn frågade: ”Varför får prästen säga ’djävulskt’ i predikan men varför får lilla jag inte säga ’jävla’?”

Klart att ”jävla” betyder ”djävulsk” - inget annat. Barnet har rätt.

Var i Katekesen förbjuds det som vi kallar svordomar? Ingenstans! Religiösa kraftuttryck förekommer nämligen inte i alla kulturer. Men i den svenska har vi fenomenet i överflöd.

Är det då fritt fram att som man säger svära?

Vissa uttryck är verkligen inte oskyldiga kraftuttryck utan rena förbannelser: ”Ta mig fan om det inte händer!”. Det är ingen så kallad svordom. Det är ett förbund med djävulen.

Börjar man använda uttryck som fan och djävlar lite hur som helst kommer man mycket nära förbannelsen. Med ”Det kan du ge dig fan på” har man passerat gränsen. Här börjar det osa svavel.

Att säga ”Jag är förbannad ...” är att förklara sig själv i förbund med satan. De som säger så menar det inte. Men de leker med elden.

I Sverige uppfattas alla möjliga ord som svordomar. I vår kontext ska vi därför helt avstå från ord som uppfattas som ”svärande”.

Svenskar i gemen och särskilt frikyrkliga uppfattar det som att vi ”svär” och det är skäl nog för att låta bli.

Så låt oss ta det säkra före det osäkra och lägga av de religiösa kraftuttrycken.

                                                                                                                 Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.