Sex med flera snart ny norm?

Sex med flera snart ny norm?

Polyamorösiteten - att ha flera sexkontakter samtidigt - är ett hot mot äktenskap och familj.

Kulturpersonligheten Alexander Bard propagerar ivrigt för denna perversitet.

I de nationella proven i svenska på gymnasiet användes som arbetsmaterial för några år sedan en tidningsartikel om polyamorösitet. Det normaliserade fenomenet för de unga.

Och inte är det väl sant att en lärare vid en pastorsutbildning också är positiv till denna grova synd?

Jag har i min ägo ett avskedsbrev från en ung man som inte längre stod ut med ”skammen” (citat ur brevet) som hans pappa åstadkommit då han tog sig en älskarinna ur nionde klass på högstadiet. Både pappan, frun och flickan gick tillsammans till affären och handlade. Helt öppet.

Självmordet fullbordades.

Syndens lön är döden.

Kyrie eleison.

Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.