Min pappa Marianne

Min pappa Marianne

Filmen Min pappa Marianne påminner om DDR:s propagandafilmer. De visade hur västtyska ungdomar entusiastiskt flydde till friheten i DDR. Filmen Min pappa Marianne visar en översvallande folklig glädje över prästen i Svenska kyrkan som kommer ut som trans. Men det glädjen finns inte. Lika lite som lyckan hos ungdomarna som flydde till DDR. Men med statens bajonetter framför sig och statens stora ekonomiska bidrag formar konstnärerna statens kulturpolitik. Med hjälp av våra skickligaste skådespelare.

                                                                                                               Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.