Lovsång till söndagsplikten

Lovsång till söndagsplikten

Utan söndagens gudstjänst finns ingen kristendom. Så har det varit från allra första början. I vårt land började det glesna i de lutherska kyrkbänkarna redan under 1700-talet. När kultureliten drack söndagsté hemma hos Anna-Maria Lenngren hade knappast någon där varit i kyrkan. Under 1800-talet tömdes bänkarna sakta men säkert. Under 1900-fullbordades tömningen. Nu har gudstjänster börjat ställas in.

Vi är ju en vi-religion. Som lemmar i Kristi mystiska kropp genom dopet är det naturligt att ta emot Kristi fysiska kropp. ”Vi blir vad vi äter”, sa Augustinus. Vi växer samman i mässan.

Praktiskt är söndagsplikten betydelsefull. Sängvärmen kan fresta mig att somna om på söndagsmorgonen.

Då vet man att uteblivandet från söndagens mässa är en svår synd, som måste ångras direkt och biktas så snart det är möjligt. Dessförinnan får jag inte gå till kommunionen.

Självklart begär inte Gud det orimliga. Kan man inte, så kan man inte. Men man måste ha rejält på fötterna (sjukdom, långt avstånd, yrkesplikter) innan man väljer bort söndagsmässan.

Tack, Gode Gud, för söndagsplikten som hjälper oss att vara förenade med dig och din kyrka!

Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.