Ljuvliga statliga, konfessionella skola!

Ljuvliga statliga, konfessionella skola!

Hösten 1954 började jag i första klass. Två underbara år med fröken Signe Öhström följde. Med mycken kärlek och mycket bön.

Rejäl morgonbön med psalmsång till orgelspel. Bordsbön före lunch. Bordsbön efter lunch. Och en slutbön med välsignelse innan vi hem.

Biblisk historia hade vi lektion i flera gånger i veckan.

Sedan tillkom i tredje klass utantillinlärning av psalmer. Det hade jag stor nytta av när jag som vuxen under en period tappade förmågan att läsa.

I sjätte klass hade vi ofta tidebön som morgonbön. Mitt första laudes bad jag i den statliga skolan.

Ibland dök ortens kyrkoherde upp och inspekterade att allt gick rätt till.

Tack, gode Gud, för allt jag fick i femtiotalets svenska mycket konfessionella skola.

Där fick jag den tro jag inte fick i mitt hem.

                                                                                                                              Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.