Klerker och politik

Klerker och politik

Ska klerker syssla med politik?

Mnjaa ...

Vår kyrkolag förbjuder klerker - det vill säga biskopar, präster och diakoner - att vara politiskt aktiva (canon 285). Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att klerker därmed bör vara politiskt tysta. Men det finns ju självklara gränser för denna tystnad.

Vi klerker ska undervisa mot abort, preventivmedel, samboförhållanden och andra uppenbara galenskaper typ utlevd homosex. Och politik ligger det ju i detta.

Men det räcker inte med de privatmoraliska frågorna. Vi ska också undervisa om vår sociallära.

Den katolska kyrkan förkastar kommunism, socialism och oreglerad kapitalism (Katolska Kyrkans Katekes 2425). Det är de dåliga alternativen.

Det goda alternativet måste ständigt framhållas. Ett rättvist samhälle ska bygga på solidaritet (Katolska Kyrkans Katekes 139-142). Vi tar som jämlikar hand om varandra, i vissa fall kollektivt och tvingande (vägnätet och socialtjänsten). Men alla beslut ska ske på lägsta effektiva nivå. Staten ska inte lägga sig i i onödan (Katolska Kyrkans Katekes 1883-1885).

Nästa år blir det val. Så vad ska man då rösta på? Säger jag nu mellan raderna som Don Camillo att vi bör rösta på ”ett kristet och demokratiskt parti”? Är det det jag säger? Inte alls.

Jag tiger som muren ty jag är klerk. Jämlikt canon 285.

                                                                                                                                     Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.