Kärlek till homosexuella

Kärlek till homosexuella

Gud älskar alla. Han har skapat oss och har återlöst oss. Vi ska därför reservationslöst älska alla - även syndare som inte ångrar sig. Det gör ju Gud.

Men.

”Homosexuella”definieras i Katolska Kyrkans Katekes som utövare av sin läggning i en relation (KKK 2357).

Om dem sägs inget om att de inte ska utsättas för diskriminering. Det gör vi ju med alla som inte är i nådens tillstånd. De får ju inte ta del av sakramenten.

Men.

De som bara hyser felaktiga känslor mot det egna könet får inte utsättas för orättfärdig diskriminering. (KKK 2358). En rättfärdig diskriminering är ju att de inte utan vidare får bli präster.

Vi ska älska alla, vilja dem väl. Och i kärleken ingår ju att tydligt markera att man inte accepterar deras brott. Vi kan aldrig vara varandras domare, men som den helige Thomas av Aquino säger: ”Ett rätt förstånd hör till människans ordning medan naturens ordning kommer från Gud själv.”

Hur det ska gå till är upp till vars och ens samvete informerat av den katolska läran.

                                                                                                                   Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.