Inga katoliker på fyllan!

Inga katoliker på fyllan!

Vi katoliker får dricka alkohol. Hur mycket som helst?

Katekesen lär oss att använda alkohol måttligt. Och vad är nu det?

Paulus skriver: Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten.

Hoppsan. Så det var alltså inte fritt fram. Man får inte bli full.

Hur mycket får man då dricka? Ett glas vin? Två glas vin?

Mer än en halv flaska vin är tveksamt. Den lilla uppiggning som kommer av den mängden skapar inga problem. Inte mer än mycket god choklad och starkt och gott kaffe.

 

Är middagen lång kan man ta en välkomstdrink före maten och lite starkt till kaffet. Men bara en gång av vardera.

Håller man sig till denna ranson blir man inte full.

Spotta inte i glaset, katoliker! Men bli inte heller fulla.

Skål!


                                                                                                                  Fader Morgan

 

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.