Hur hantera porr?

Hur hantera porr?

Porr är skildringar med syfte att väcka sexuell lust.

Alla vet att det är en dödssynd att ta del av porr (Katolska Kyrkans Katekes 2354). Det handlar alltså om himmel eller helvete. Den helige Franciskus säger i den ofta bortcensurerade delen av Solsången: ”Ve dem som dör i dödssynd.”

Men porr finns både här och där i små snuttar. Plötsligt dyker de upp. Oväntat. Och lika plötsligt försvinner de. Vad ska vi göra med dem? Slänga ut TV:n? Bränna hela boken?

Det finns en lösning. Porr definieras i Nationalencyklopedin (ordboken) som en skrift eller film som huvudsakligen syftar till sexuell upphetsning.

Följande gäller. Man tittar bort från filmen och glider snabbt förbi det porriga i boken. Då har man inte syndat.

Då kan lugnt fortsätta att ta del av både Shakespeare och Strindberg trots att hos dem finns små porrsnuttar.

Framför allt ska vi lämna våra liv i Marias händer, hon är kyskhetens Moder.

Gör så!

                                                                                                            Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.