Dans - är det synd?

Dans - är det synd?

I min ungdom fick jag av somliga lära mig att det var synd att dansa. Men av andra fick jag lära mig raka motsatsen. Jag blev förvirrad. Så vad gäller?

Vi är kallade till kyskhet. Vår kropp är Andens tempel och ska bevaras ren. Att dansa är okyskt. Eller ...

Åja. Som präst dansar jag ju inför Herrens altare med knäfall och djupa bugningar och lätta bockanden och upplyftade händer och utbredda händer och korstecken och lyftande av Herrens kropp och blod. Så jag kastar sten i glashus om jag säger att dans är synd.

Nej, att dansa är inte synd i och för sig. Men hur gör man då?

En pingstpastor av den gamla stammen fick frågan: ”Är det synd att dansa i och för sig?”. Och pastorn svarade: ”Nej, fru Pettersson men dansa då i och sig.”

Är ringdanser ok? Självklart! Är gammeldans ok? Jodå. Men här börjar pardansen. Är foxtrot ok?
Mnjaa. Om det sker på gammalt vis utan under flera minuter hoptryckta kroppar.

Men det finns en gräns. All dans är inte kysk. Tryckare är ju hångel till musik. Det lämnar ingen oberörd. Att komma så nära varandra är helt enkelt olämpligt.

Det fattar ju vem som helst.

Du med? Bra.

                                                                                                    Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.