Big bang

Big bang

”Och hur ser den katolska kyrkan på naturvetenskapen?” sade den unge mannen och såg på sin grupp med triumf. Nu hade han nitat prästen. Segern var redan vunnen.

Den unge mannens kunskaper var något begränsade. Han hade lärt sig att kristna är dumma i huvudet som inte tror på vetenskapen.

Jag svarade att naturvetenskapen kommer från katolska kyrkan. Då blev det rätt så tyst. Sedan berättade jag om att teorin om Big bang kommer från den katolske prästen och fysikern George LeMêtre. Då blev det ännu tystare.

Ett exempel till. Minns ni TV-reportern som ställde frågan ”Hur gammalt är universum?”till pater Erwin Bischofberger? Patern såg brydd ut men svarade korrekt.

Vår tro säger att Gud är skild från sin välordnade värld. Därmed ör den möjlig att utforska. Universiteten på medeltiden vurmade för förnuftet och det beredde vägen för naturvetenskapen.

All underbar teknik som vi dagligen njuter av kommer från den katolska kyrkan: Belysning, mobiler, datorer, bilar, flygplan för att inte tala om alla medicinska framsteg.

Vi måste skicka en Big bang rakt in i historieskrivningen.

Räta på ryggen och var stolta katoliker!

                                                                                                                 Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.