Äntligen ingen pedofili

Äntligen ingen pedofili

I senaste numret av Katolskt Magasin står det mycket om sexövergreppen i kyrkan.

Nu används inte längre ordet pedofilskandal. Och det slås på nytt fast att 80 % av alla missbruk var övergrepp på unga män i beroendeställning till prästerna.

Ibland har jag försynt påpekat att pedofili är ett förpubertalt fenomen. Vid minsta tecken på könsmognad tappar ju pedofilen intresset helt. Men då jag gjort detta enkla språkliga påpekande har jag mött irritation!

Varför?

Inte kan väl avsikten vara att flytta fokus från utlevt homosexualitet i detta fall övergrepp på unga män till något helt annat? Till verklig prepubertal pedofili?

Äkta pedofili finns möjligen bland de återstående 20 procenten. Men där ska ju också rymmas alla kvinnor som blivit utsatta. Tydligen också nunnor.

Synd är alltid synd. Vår dragning till synd motverkas effektivt av nåden som ständigt erbjuds oss. Om vi försatt oss i dödssyndens tillstånd erbjuder Gud omvändelsens nåd. Och då är bikten nödvändig.

Men nåden är alltid större. Tack och lov.

Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.