Rispåse

Rispåse

 

Gråbrödernas ordensgemenskap arbetar i den helige Franciskus’ anda på många ställen i världen där mänsklig omtanke och närhet gör skillnad. Två av dessa områden handlar om barn och deras framtid i länderna Kenya och Ecuador. Det handlar om barn i mycket olika världsdelar som har fattigdomen gemensam men som också är levande och öppna för att ta emot evangeliet när det förkunnas för dem, inte bara i ord, utan i praktisk handling.

Gråbröderna har på plats både sett och upplevt barnens och deras fattiga föräldrars behov och försökt komma dem till hjälp. De lever själva med mycket små resurser men är övertygade om att många kristna i starkare ekonomier som har något till över för sina fattigaste bröder och systrar gärna vill hjälpa till och delta i insamlingen Rispåse.

Rispåsen är en symbol för den mycket lilla hjälpen som i själva verket har den största betydelsen i barnens livssituation. Året 2021 lyckades Gråbröderna i Sverige med sin aktion samla in hela 17 500 kronor till barnens behov i afrikanska Kenya och latinamerikanska Ecuador.

Det var ett mycket överraskande gott resultat. Pengarna överfördes till varje krona till Gråbrödernas missionskonto och kom till direkt användning på platserna där barnen bor och lever.

Naturligtvis vill Gråbröderna fortsätta sin verksamhet för barnen och öppnar alltså sitt insamlingskonto Rispåse 2022 för alla som vill hjälpa till med sina gåvor.

Välkomna att se mer om arbetet för barnen på internet, Katolsk Horisont,  Kampanjen Rispåse 2021 - stöd barnen i Kenya och Ecuador! | Katolsk Horisont (katolsk med text och video.

Du som vill vara med och hjälpa Gråbröderna blir faktiskt ”medmissionärer”! Många har redan upptäckt vilken glädje det är att få vara med i ett arbete för hopp och framtidstro för dessa ”de minsta av Herren Jesu bröder och systrar”.

”Bröderna finns på plats som missionärer men för att nå ut med hjälp till de fattigaste behöver de stöd genom bön och generösa bidrag för inköp i Kenya och Ecuador av mat och mediciner som de fattiga inte själva har pengar för att köpa. Allt arbete görs för att bygga hopp och framtidstro,” läser vi i Gråbrödernas budskap.

Stöd gärna Rispåse 2022 – och varför inte – dra med er andra i detta verk för framtiden.

Bankgiro 5680-9460

Swish 1234236584

 Video: Rispåse 2021. Ett stort tack

Rispåse 2022