Gråbrödernas mission i Ecuador

Gråbrödernas mission i Ecuador

Gråbrödernas mission i Ecuador

 

Ecuador ligger i Sydamerika vid Stilla havet, ett av de fyra länder som uppstod som ett resultat av Stor-Colombias sammanbrott 1830. Det gränsar till Colombia i norr och Peru i söder. Ecuador omfattar även Galapagosöarna vid Stilla havet som är landets största turistattraktion. Landets namn kommer av det spanska ordet för ekvator och huvudstaden är Quito.

Kyrkans första tid i Ecuador

Gråbrödernas mission i EcuadorBörjan av evangeliseringen av landet hänger samman  med grundandet av Mercedianordens första kloster  1535 i staden Portoviejo på västkusten där Guds ord började förkunnas i dessa länder. Det hände två år efter att de första européerna kommit till dagens Ecuador under ledning av Sebastian de Belarcázar som var i tjänst hos den främsta spanska erövraren på den tiden, Francisco Pizarro.

Majoriteten av ecuadorianerna är katoliker och står för över 87 % av befolkningen. Kristna riter ansluter i någon mening till sydamerikanska indianska traditioner. Katolska högtider firas mycket livligt med processioner, blommor med glada människor överallt i färgglada dräkter. Fiestan ackompanjeras med sång och musik med glada människor överallt. En speciell företeelse är att fira helgdagar ute i de mindre byarna, långt från de överbefolkade städerna. Cirka 12% hör till  protestantismen. Trots den kristna trosbekännelsen till den ende treenige Guden går många ecuadorianer till shamanerna och olika healers och firar inkaindianhelger och offrar till Pacha Mama (Moder Jord).

Början av gråbrödernas uppdrag i Ecuador

Det extraordinära generalkapitlet som hölls i Mexiko 1992 på 500-årsdagen av den första evangeliseringen och kristnandet av den sydamerikanska kontinenten, var också en hyllning till de uppdrag som utförts på kontinenten av vår orden som vid den här tiden fanns i nästan alla länder menGråbrödernas mission i Ecuador som ännu saknades i Chile, Ecuador och Kuba.

Den religiösa verksamheten som bar frukt på kontinenten inspirerade den dåvarande provinsialen, fader Manswet Wardyn, att överväga möjligheten att påbörja ett nytt uppdrag i Ecuador genom Gråbrödernas provins som vi tillhör. På provinsens extraordinära kapitel 1993 antogs därför en resolution med syfte att påbörja nya uppdrag. I sin tur beslutade provinsrådet den 29 april 1994 att påbörja att uppdrag i Ecuador som ligger inom vår provins Gdańsk. Sedan fastställde fader provinsialen som besökt Ecuador i januari 1995 att den första platsen för Gråbrödernas mission skulle vara stiftet och staden Santo Domingo de los Colorados.

Den första missionären i vår provins, som den 6 juni 1995 kom till ecuadoriansk mark och till Santo Domingo de los Colorados var pater Krzysztof Kurkiewicz. Han började arbeta i Vår Fru Martyrernas drottnings  församling. Den 12 augusti 1995 anlände två andra missionärer, pater Eugeniusz Wett och pater Mirosław Karczewski (+), men redan den 8 september 1997 anslöt sig pater Zbigniew Braun till pionjärerna.

Santo Domingo de los Tsachilas

Gråbrödernas mission i EcuadorDet var i denna stad, Santo Domingo de los Tsachilas (tidigare de los Colorados), som Gråbröderna från provinsen Gdańsk började sin närvaro i Ecuador. 1995 kom de första missionärerna hit. I september 1999 påbörjades bygget av kyrkan och i januari 2000 påbörjades bygget av klostret. Tack vare stödet från många människor av god vilja, bland andra våra bröder från Kanada, kunde ordens general, pater Joachim Giermek i närvaro av pater provinsialen Jerzy Norel, den kanadensiske missionsansvarige pater  Wacław Sokołowski och biskop Wilson Moncayo Jalil från Santo Domingo, välsigna klostret den 30 november 2003. I  vår församling, S:t Antonius av Padua, finns ett nu mycket välfungerande projekt med namnet Alegria de vivir (Glädjen att få leva).

Shushufindi

I Shushufindi tjänar bröderna församlingen S:t  Franciskus av Assisi.Gråbrödernas mission i Ecuador Gråbröderna i Gdańskprovinsen har varit närvarande här sedan 1 augusti 1999. Det är en typisk missionsanläggning eftersom missionärer ansvarar för cirka 50 lokala kapellförsamlingar, varav 4 tillhör Kichua- och Shuara-indianerna. Bröderna arbetar också i den nyligen invigda Jardin de la Inmaculada (Immaculatas trädgård).

 

Tulcan

Gråbrödernas mission i EcuadorKlostrets byggdes i kolonialstil för 65 år sedan av kapucinerna som dock lämnade det 1998 och formellt överlämnade det till biskopen. Biskop Tulcan bjöd in Gråbröder från den polska provinsen S:t Maksymilian Kolbe som överlät klostret och den intilliggande kyrkan till dem. Själva byggnaden med sina två flyglar krävde en större renovering.

Arbetet i Sankt Franciskus rektorskyrkan tog upp Gråbröderna den 23 juli 1999.

Klostret uppfördes kanoniskt den 29 november 2003 då Gråbrödernas orden firar alla sina helgons högtid. Här  finns också ett vackert utformat vardagsrum i anslutning till klostret där Gråbröderna bedriver ett samhällsprojekt riktat till barn som heter Arca de Noe (Noaks ark).

Staden Tulcan ligger på en höjd av 3 000 meter över havet och klostret i den här staden är således det kloster som är det högst belägna Gråbrödernas kloster i hela världen.

Quito

Det är i Quito vår närvaro är yngst. Det lokala klostret S:t Josef av Cupertino blev färdigt den 18 september 2014. Från den 16 maj 2014 ansvarar bröderna här för en typisk församling för katolsk gemenskap. I närheten ligger församlingen Jesus den Gode Herden som anförtrotts åt pater Gabriel Travez Travez, OFM, av ärkebiskop Quito Faust.

S:t Maximilian Maria Kolbe i Quito är egentligen en stor och underbar gåva från Franciscan Custody of St. Maximilian i Kanada till gagn för Mission of St. Antoni Padewski i Ecuador som har delegation från provinsen St. Maksymilian OFMConv i Polen. Just nu söks lokala kandidater till Orden.

Video: Gråbrödernas mission i Ecuador

 

Rispåse 2022