Gråbrödernas mission i Kenya

Gråbrödernas mission i Kenya

Gråbrödernas mission i Kenya

 

Kenya ligger på ekvatorn i östra Afrika vid Indiska oceanen, gränsar i norr till Somalia, Etiopien och Sydsudan, i väster till Uganda och i söder till Tanzania.

Kenyas huvudstad är Nairobi. Landet är mer än en och en halv gånger större än Polen med en befolkning på över 45 miljoner.

Kyrkans början i Kenya

Gråbrödernas mission i KenyaKristendomen kom först till Kenya på 1400-talet genom portugiserna. På artonhundratalet spreds den snabbt genom kolonister. Det finns omkring 500 kristna samfund, mestadels protestantiska, i Kenya. Protestantism bekänns av över 40% av befolkningen, inklusive infödda afrikanska kyrkor men andelen kan

vara så hög som 65%. De största samfunden i denna strömning av kristendomen är pingst (18,6 %), Anglikanska kyrkan (10,4 %), Independent African Church (5,9 %),

presbyterianism (5,3 %), adventisterna (3,2 %), metodisterna (3 %) och baptisterna ( 3 %). Den katolska kyrkan har 21,5% av befolkningen. Där finns också den afrikansk - ortodoxa kyrkan i Kenya, som har 0,8 % av befolkningen. Den brett omfattade

karismatiska rörelsen täcker 39,5 % av befolkningen. Islam, å andra sidan, anses vara den andra religionen i Kenya efter kristendomen och efterföljs av 11% av befolkningen. Anhängare inkluderar både sunnimuslimer och shiamuslimer.

Det största antalet muslimer i Kenya finns i Mombasa och de närliggande kustregionerna, samt i den nordöstra delen av Kenya. Det finns också många moskéer i landets huvudstad Nairobi.

1926 inrättade den Heliga stolen det apostoliska vikariatet där som 1953 upphöjdes till stiftsnivå som en del av upprättandet av den katolska hierarkin i Kenya det året.

Början av den franciskanska missionen i Kenya  

Missionen i Kenya grundades som en votivgåva i tacksamhet till Gud för helgonförklaringen av S:t Maximilian, apostel och missionär. Det är därför dess ursprung ärGråbrödernas mission i Kenya kopplat till Niepokalanów, dit den 10 november 1979 den kenyanske biskopen av Meru-stiftet - Silas S. Njiru kom i sökandet efter lämpliga missionärer.

Niepokalanów själv och Mariaförlaget gjorde ett stort intryck på honom vid den tiden. Han drömde om munkarna som skulle driva förlaget i hans stift, som varit stängt i flera år. De första kontakterna resulterade i att man sände en officiell inbjudan till ordensgeneralen som ett erkännande av missionsstiftet och om en begäran att ett särskilt beslut inom Warszawaprovinsen att upprätta en mission i Kenya kunde fattas i augusti 1983.

Ruiri utsågs till den första franciskanska missionen i Kenya, 12 km från Meru, huvudstaden för stammen och stiftet, och 240 km från Narobi, landets huvudstad. Fram till nu var Ruiri bara en av de missionsstationer som tillhörde församlingen Tigania, 15 km bort. Det fanns redan en tegelkyrka och ett hus som var lämpligt att bo i för en liten grupp missionärer. Den 18 november 1984 anlände den första franciskanerbrodern, fader Dominik Wasilewski, som hade arbetat för missionen i Zambia, och p. Jan Łempicki , dit. ? Rajmund Marszałkowski från Polen.

Gråbrödernas mission i KenyaDen 20 november 84 firade de en gemensam mässa för att börja sitt uppdrag och detta datum tas som dess egentliga början. Biskop Silas, som förberedelse för direkt missionsarbete och lära sig grunderna i Kimer-språket, skickade dem till olika missionärsposteringar i sitt stift (Nkubu, Mikinduri, Igoji) under flera månader. Den 14 april 1985, efter att ha återvänt till Ruiri, började de regelbundet pastoralt arbete och missionsarbete i den nyinrättade församlingen av Jungfru Marias befläckade avlelse med en koncelebrerad mässa. De följdes av efterföljande grupper av missionärer och med tiden även seminarister för att studera för att säkerställa kontinuiteten och utvecklingen av missionen. 1986, vid det extraordinära kapitlet i provinsen Warszawa, gjordes den administrativa uppdelningen av provinsen och uppdraget i Kenya tilldelades den nyinrättade provinsen Saint Maximilian Maria Kolbe med säte i Gdańsk. Den 27 maj 2004, under Gdańskprovinsens hemavdelning, bara 20 år efter starten, förvandlades beskickningen i Kenya till ett provinsförvar (vice-provins). Å andra sidan beslutade Ordens ordinarie generalkapitel, på begäran av Moderprovinsen (Gdańsk), den 8 juni 2019 att skapa en självständig provins i Kenya. Datumet för det första kapitlet i den begynnande provinsen sattes till den 23 september 2019 i Subukia, där provinsregeringen valdes, ledd av provinsministern, Fader Obed Karobia, från Ruiri-församlingen.

Ruiri

Gråbrödernas mission i KenyaDet är ett litet samhälle med cirka 3 000 invånare, nära staden Meru, säte för stiftet, hos stammen med samma namn. Från allra första början, det vill säga från 1984, har franciskanerna drivit klostret S:t Maximilian Maria Kolbe och församlingen av Den Heliga Jungfru Marias obefläckade avlelse med 19 stationer och missionskapell utspridda inom en radie av 25 km på sandig och stenig terräng. Där byggdes under årens lopp ett retreathus, ett Kolbe Press tryckeri (senare överflyttat till Limuru), en medicinsk klinik med förlossningsavdelning, ett studiehus för kandidater till orden, en förskola och en grundskola. För lokalbefolkningen borrades med hjälp av donatorer dessutom djupa brunnar.

En jordbrukskultur påbörjades för att minska undernäringen bland folket och samtidigt förhindra avverkning av urskogarna. Dessa naturtillgångar ger skydd åt djuren, skugga och livsviktigt vatten för befolkningen.

Nairobi

Gråbrödernas mission i KenyaDen 16 april 1987 köptes två hektar mark, 20 km från centrum i Kenyas huvudstad Nairobi, i kvarteret Karen som uppkallats efter den danska friherrinnan och författaren till romanen Farväl till Afrika, Karen Blixen, vars hem står kvar än idag. En franciskansk skolbyggnad för ordenskandidater under namnet S:t Bonaventura uppfördes och invigdes den 15 november 1989 av provinsialen, fader Leon Rawalski, för studierna i teologi. Prästerna som bor här fortsätter sina teologiska studier vid den interreligiösa teologiska fakulteten vid Tangaza University i Nairobi.

Limuru

Limuru är en stad som ligger 36 km från Nairobi i ärkestiftet Nairobi; befolkningen är huvudsakligen av kikuyu-stammen och går upp till ungefär 5000 invånare.

Den 25 mars 1992 upprättades klostret S:t Franciskus av Assisi. Under hans beskydd invigdes den nybyggda församlingskyrkan den 30 september 1993 och missionskapellet i Mukurwe under namnet S:t Paulus. Huvudmålet med att ta över anläggningen i Limuru var idén att överföraGråbrödernas mission i Kenya Franciscan Kolbe Press tryckeriet från Ruiri närmare landets huvudstad där det är lättare att få kontakt med entreprenörer, köpa nödvändigt material och anlita tekniker för underhållet av maskinerna.

Byggnaden till tryckeriet stod klar den 9 januari 1992 och sysselsatte flera dussin anställda som också gav en chans till ett värdigt liv. Den publicerar och trycker Riddaren av den obefläckade avlelsen på engelska men trycker också andra katolska tidskrifter och böcker och då inte bara för andra förlag. I det

etablerade kvinnocentret i S:t Antoni skaffar sig ensamstående mammor och andra kvinnor som vill utvecklas och bli självständiga utbildning och kan utöva yrke som skräddare och föreståndare med kompetens att sköta ett hushåll. Inom kort byggdes ett rehabiliteringscenter i närheten för flickor från svåra och patologiska miljöer med patologiska inslag. De hade varit exploaterade och utnyttjade och var ofta föräldralösa ... Närmare hundra flickor har funnit skydd, värme, lugn, psykologisk vård, utbildning och arbete där.

Subukia

Gråbrödernas mission i KenyaSubukia är ett samhälle med över 7 000 invånare som ligger 43 km från Nakuru där även stiftets biskopssäte ligger. I Subukia bor huvudsakligen människor från stammarna Kikuyu och Kalenjin. År 2006 blev Gråbröderna OFM Conv inbjudna av Kenyas biskopskonferens att ansvara för Village of Mary - National Marian Shrine som grundats av Missionaries of St. Patrick från Irland 1984 och som står under beskydd av Guds heliga Moder Maria. Tack vare våra bröders ansträngningar och aktiviteter har denna plats erkänts i Kenya som centrum för fred och försoning mellan stammar. Det är därför det är en plats som besöks av ett ökande antal pilgrimer från olika delar av landet och utomlands.

Staden genomför ständigt stora tillbyggnader där själavården (kyrka, kloster, reträtthus, konferenscenter) skolan och snickeriverkstäder hänger ihop strukturellt. På grund av sitt läge i Great African Rift som löper mitt igenom ekvatorn blir helgedomen dessutom en turistattraktion ...

Nairobi - South C

Huvudstaden Nairobi, som ligger i denGråbrödernas mission i Kenya södra centrala delen av landet har en befolkning på över 4 miljoner människor varav hälften bor i slumområden med mycket fattigdom och misär. Sätet för provinsförvaltningen och klostret S:t Antonius av Padua grundades 2006 från församlingen S:ta Katarina av Alexandria som funnits på plats sedan 2004. Det ligger i det södra distriktet Nairobi South C, i närheten av den regionala Wilsonflygplatsen och flera moskéer och radhus. Hit hör också slumstäderna Mitumba och Wilson där det bor cirka 12 000 människor. Sedan 2019 finns det ett säte för den nyinrättade religiösa provinsen S:t Francis i Kenya.

Kikambala

Gråbrödernas mission i KenyaKikambala är en fiske- och rekreationsort vid Indiska oceanen i Kilifiområdet, cirka 30 km från hamnstaden Mombasa och över 500 km från Nairobi. Gråbröderna OfmConv inbjöds dit 2016 och tog över den redan befintliga församlingen med S:t Franciskus av Assisi som skyddspatron. De bedriver vanlig församlingstjänst, stödjer fattiga familjer, tillhandahåller läromedel för barn. I framtiden planeras ett utbildnings- och retreatcenter där.

 

Chepseon

Chepseon är ett samhälle i Kericho County 250 km från landets huvudstad vid Victoriasjön.Gråbrödernas mission i Kenya Området ligger på kullar med små odlingsbara tomter med en del teplantager i närheten. S:t Johannes Evangelistens församling togs över av Gråbröderna den 14 oktober 2018 på inbjudan av den lokala biskopen av Okombo. De tjänar församlingskyrkan (bilden) och tolv mindre kapell som ligger utspridda runt flera mindre orter.

Tio år tidigare var området platsen för blodiga brodermordsstrider efter det riggade presidentvalet. Nu är S:t Franciskus’ ordensbröder på platsen och lever för att önska människorna Guds fred och allt annat gott.

Video: Gråbrödernas mission i Kenya

Rispåse 2022